Алкохолни напитки

Алкохолни напитки

 
 

Алкохолни напитки

Бяло и червено вино

Бира

* Ако желаете да си внесете собствен алкохол, при домакинята ще заплатите такса от 50 гроша на чиляк, на гощавка.

Български English Français Deutsche